ورود به سایت   

خدمات

آموزش حرفه ای، مربیگری:

 • مبانی، ابزارها و فنون، و فرآیندهای مدیریت و مديريت پروژه.
 • مدیریت قراردادهای بین المللی صنعت، احداث، و انرژی.
 • توسعه بین المللی کسب و کار.
 • مبانی حقوقی - قراردادی صنعت، احداث، انرژی، سرمايه گذاری و بازرگانی داخلی و بین المللی. 

الگو یابی:

 • خدمات مشاوره، بازبینی، و ممیزی شرکت های صنعت، احداث، انرژی، و سرمایه گذاری.
 • برنامه ریزی و اجرای سناریوهای الگویابی برای شرکت های صنعت، احداث، و انرژی، و سرمایه گذاری.
 • الگویابی برای توسعه بین المللی کسب و کار.

روش ها و استانداردها:

 • ارائه متدولوژی سازمان یافته و ساختاری برای مدیریت پروژه مبتنی بر بهترین رویه های کاربردی و پشتیبانی تخصصی تیم مدیریت در زمان اجرای پروژه.

پشتیبانی مدیریت پروژه:

 • گزارش دهی جامع و حرفه ای در کلیه سطوح جهت پشتیبانی اقدامات راهبردی در شرکت های پروژه محور.

خدمات ويژه برای مدیران ارشد و مدیران پروژه:

 • پوشش کلیه الزامات سازمانی مدیران ارشد و مدیران پروژه.

توسعه بین المللی کسب و کار و سرمایه گذاری برای شرکت های صنعت، احداث، و انرژی:

 • روش ها و استانداردهای صدور خدمات فنی و مهندسی.
 • خدمات مشاوره ای حقوقی قراردادی بین المللی.
 • خدمات مشاوره ای بازرگانی، اقتصادی، سرمایه گذاری و مالی بین المللی.
 • خدمات توسعه بین المللی کسب و کار در بازارهای هدف.

طراحی:

 • طراحی سازه های فولادی و بتنی، سازه های هیدرولیکی، سازه های خاکی، و تاسیسات زیربنایی برقی و مکانیکی در پروژه های مسکونی/ تجاری/ صنعتی/ و انرژی.

مهندسی خرید:

 • خدمات جامع مهندسی برای خرید داخلی و بین المللی ماشین آلات صنعتی و مصالح ساختمانی.

تدارک کالاهای فنی و مهندسی:

 • خدمات جامع مهندسی برای تدارکات کالاهای تخصصی در پروژه های مسکونی/ تجاری/ صنعتی/ و انرژی.

مجموع:   0 ریال


مشاهده صورتحساب

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

درباره تتیس اینترنشنال

شرکت تتیس اینترنشنال با سرلوحه قرار دادن عبارت "ظرفیت سازی برای نسل های آتی" تاسیس شده و با بهره گیری از تجربه و تخصص مهندسان، مديران، مديران پروژه، حقوقدانان و اساتيد مجرب دانشگاهی و حرفه ای به ترویج و توسعه تخصص های بین رشته ای مديريت مهندسی – مديريت پروژه – مهندسی و مديريت احداث – و حقوق صنعت و احداث می پردازد.

بیشتر بخوانید...

آکادمی بین المللی ظرفیت سازی

در راستای تقاضای قابل ملاحظه برای ظرفیت سازی و توسعه ظرفیت در صنعت و کسب و کار، آکادمی بین المللی ظرفیت سازی تاسیس شد تا الزامات کلیدی حرفه های مدیریت و مهندسی را پوشش دهیم. در عین حال، در اين بخش بر اساس تحلیل نیازهای کارفرمایان تخصصی، برنامه های طراحی شده ويژه در راستای توسعه سازمانی آنها اجرا می شوند.

بیشتر بخوانید...